تبلیغات در سایت

تعرفه تبلیغات در خبرگزاری ورزش ایران و پایگاه خبری ۹۱ورزشی

تعرفه تبلیغات در خبرگزاری ورزش ایران و پایگاه خبری ۹۱ورزشی

 

تعرفه تبلیغات در خبرگزاری ورزش ایران و پایگاه خبری ۹۱ورزشی

 

A0

صفحه اصلی/ هدر سایت

۱۰۰×۳۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

A1

صفحه اصلی/ بالای نظرسنجی

۱۵۰×۱۸۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

A2

صفحه اصلی/ کنار گالری عکس و ویدئوی ورزشی ( پایین )

۲۵۰×۳۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

A3

صفحه اصلی/ ستون سمت چپ

۱۰۰×۳۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

B0

صفحه داخلی/ ستون سمت راست

۶۰×۴۶۸

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

B1

صفحه داخلی/ ستون سمت چپ

۲۴۰×۱۲۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

B2

صفحه داخلی/ بالای نظرسنجی

۲۵۰×۳۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

B3

صفحه داخلی/ انتهای خبر

۱۰۰×۳۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

  1. تمامی تعرفه ها به ریال می باشد.
  2. زمان نمایش آگهی بصورت ماهانه می باشد.
  3. در صورت درخواست بصورت ۶ ماهه ، مشمول ۲۵% تخفیف و یکساله ۴۰% تخفیف می گردد.
  4. تمامی آگهی ها در در دوسایت خبرگزاری اینا و ۹۱ ورزشی نمایش داده می شود.