یک ایرانی عضو کمیته انتخابات فدراسیون جهانی سوارکاری شد

حسین شفیعی به عنوان عضو کمیته انتخابات فدراسیون جهانی سوارکاری FEI انتخاب شد.

به گزارش۹۱ ورزشی، با تأیید ۸۵ کشور دنیا در اجلاس فدراسیون جهانی سوارکاری در مکزیکوسیتی، حسین (رامین) شفیعی بعنوان عضو کمیته انتخابات فدراسیون جهانی سوارکاری انتخاب شد.

شفیعی، طراح مسیر و ناظر فنی بین‌المللی سطح چهار کشورمان که سابقه ریاست کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری آسیا را نیز در کارنامه خود دارد. وی در حال حاضر بعنوان مشاور دبیرکل فدراسیون سوارکاری آسیا فعالیت می کند.

کمیته انتخابات فدراسیون جهانی سوارکاری وظیفه بررسی و تأیید سوابق فنی افراد منتخب جهت سمت‌های مختلف در FEI را بر عهده دارد.