انتصاب رئیس هیات کشتی شهرستان گرمی

اردبیل- با صدور حکمی از سوی رئیس هیات کشتی استان اردبیل، حسین صالحی بعنوان رئیس هیات کشتی شهرستان گرمی منصوب شد.

به گزارش ایپنا – واحد اردبیل؛ طی حکمی از سوی قدرت حاج نوری رئیس هیات کشتی استان اردبیل، حسین صالحی بعنوان رئیس هیات کشتی شهرستان گرمی منصوب شد.